enea2.png

O Enerio

Enerio to autoryzowany Partner Enea S.A., Posiadamy grupę profesjonalnych doradców energetycznych, pracujących na terenie całego kraju. Każdego miesiąca dziesiątki odbiorców energii elektrycznej przekonujemy do współpracy z jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Troska o klienta przejawia się nie tylko w oferowaniu niższych cen, ale przede wszystkim w dogłębnej analizie zapotrzebowania na energię i proponowaniu rozwiązań pozwalających obniżać jej zużycie. Każdy z naszych handlowców legitymuje się pełnomocnictwem, pozwalającym na działanie w imieniu Enea, co daje Państwu gwarancję najwyższego bezpieczeństwa zawieranych umów.